Svar på de hyppigst forekommende spørgsmål

Hvor længe binder jeg mig?

En indbetaling dækker en abonnementsperiode på et helt eller et halvt år – dvs. en levering hver måned i hhv. 12 eller 6 måneder. Ved udløbet af abonnementsperioden udsendes et nyt girokort for den kommende periode. Abonnementet udløber automatisk, medmindre vi modtager Deres betaling for en ny periode.
Hvis De ikke ønsker at fortsætte i projektet, undlader De blot at betale på det nye girokort.

Hvad får jeg?

De modtager hver måned en pakke med gennemsnitligt mere end tyve udvalgte blade og magasiner – maksimalt tre af hver titel. Vi bestræber os på at sammensætte så alsidigt et sortiment som muligt i hver pakke. Pakkens indhold består primært af blade og magasiner, som har været i overskud efter endt salgsperiode, men kan også være abonnementsblade, promotion blade eller kataloger.
I forbindelse med den første levering modtager De også en plakat, en hængelås med tilhørende kæde samt ekstra etiketter. Plakaten kan ved ophængning i ventemiljøet hjælpe Deres klientel til at forstå den grundlæggende idé med projektet, mens hængelåsen bør anvendes til at sikre, at indsamlingsbøssen ikke fjernes utilsigtet. Etiketterne kan eventuelt anvendes til påsætning på blade, som blev fremsendt i folie.
Endeligt modtager De i forbindelse med den første levering en bestillingsseddel til en indsamlingsbøsse. Bestillingssedlen indsendes/faxes til Support Media. Herefter fremsender Røde Kors indsamlingsbøssen direkte – sammen med en bestillingsseddel til en ny, som indsendes, når den gamle er afleveret i banken.

Hvad med de blade som er folieret?

Deres klientel kan selvfølgelig ikke læse i de blade, som er indpakket. Vi medsender derfor lejlighedsvis ekstra etiketter, som De kan anvende, hvis De ønsker at mærke bladene separat. Vi har desværre ikke ressourcer til at ompakke bladene og må derfor påsætte etiketten direkte på folien. De kan altid bestille ekstra etiketter, når De ønsker det.

Hvad gør jeg ved De gamle blade?

I begyndelsen er det ikke sikkert, at folk alle steder udnytter ordningen maksimalt. De kan derfor komme ud for, at der er for mange ”gamle” blade i ventemiljøet, når den nye pakke kommer. Vi foreslår derfor, at De fjerner de gamle og utidssvarende udgaver, så udvalget til enhver tid er det bedste til netop Deres ventemiljø. Vi har desværre ingen mulighed for at tilpasse sortimentet til individuelle behov.

Hvad betaler jeg for?

Prisen for abonnementet går til dækning af den løbende modtagelse, opbevaring, behandling, pakning og udsendelse af bladene. Forlagene stiller bladene gratis til rådighed for ventemiljøet.

Hvad går pengene til?

Alle de penge, som bliver lagt i indsamlingsbøssen, går ubeskåret til Røde Kors’ hjælpearbejde.
Når De afleverer en indsamlingsbøsse i banken, åbner personalet bøssen og indsætter beløbet på Røde Kors’ konto. Alle de oplysninger, som banken har brug for, fremgår af en mærkat på bøssen.

Ansvar?

Hele projektet er baseret på gensidig tillid. De påtager Dem derfor ikke noget ansvar, hvis indsamlingsbøssen forsvinder eller bliver stjålet fra ventemiljøet. Røde Kors fremsender en ny, så snart de modtager meddelelse om dette. For at det indsamlede beløb ikke i den sidste ende havner i de forkerte lommer, er det selvfølgelig vigtigt, at indsamlingsbøssen sikres med den fremsendte kæde eller til stadighed er under opsyn, og at den om natten opbevares hensigtsmæssigt.

Hvor stammer ideen fra?

Ideen til projektet er Ole Stig Kanbergs, som igennem mange år har beskæftiget sig med udgivelse og distribution af aviser, blade og magasiner, fandt det beklageligt og et ressourcespild at hovedparten af alle returblade blev bortkastet. Det måtte således være muligt at finde anvendelse for disse blade til gavn for forbrugere og forlag – uden at det gik ud over det fremtidige salg af bladene.
Kedelige venteværelser og spændende returblade gav ham idéen. Ved samtidig at give patienterne mulighed for at medtage et særligt interessant blad, er der åbnet mulighed for, at de gamle blade automatisk erstattes af de nye i månedspakken.
De indkomne beløb til Røde Kors kan løbende støtte deres hjælpearbejde med at hindre og lindre menneskelig lidelse.