Hvad er Read & Care

Hvor stammer idéen fra?

Idéen opstod i Danmark i 1999 og blev realiseret fra marts 2001.

Ole Stig Kanberg, som i mange år beskæftigede sig med udgivelse og distribution af aviser, blade og magasiner, fandt at det var et beklageligt ressourcespild, at hovedparten af alle returblade blev bortkastet.

Returblade er de blade, som ikke blev solgt hos kiosker, supermarkeder og tankstationer.

Disse blade returneres efter endt salgsperiode til distributøren og smides i stort omfang væk.

I venteværelset er det muligt at finde god anvendelse for disse blade.

Dette gavner såvel forbrugere som de forlag, der udgiver bladene.

Ved samtidig at give kunderne adgang til at medtage et særligt interessant blad, er der åbnet mulighed for, at de gamle returblade automatisk erstattes af de nye i månedspakken.

De indkomne beløb til Røde Kors kan løbende supplere og støtte deres hjælpearbejde med at hindre og lindre menneskelig lidelse.