Hvad går pengene til?

Rødekors

Som Danmarks største humanitære organisation behøver Røde Kors ingen nærmere præsentation.

Røde Kors i Danmark spiller sammen med International Røde Kors en afgørende rolle i verdens brændpunkter.

Læs nærmere på deres hjemmeside www.rodekors.dk